Ανακύκλωση συσκευασιών

Η υπηρεσία αυτή ισχύει για τους πελάτες του εσωτερικού.